Nyheder

Skanderborg kommune skriver om os: Læs det her s. 4 - 5 i Fællseskabsavisen

Ny forening skal fremme naturpleje og afsætning af naturkød

 

Projekt Smag på Landskabet danner nu en forening for landmænd, gårdbutiksejere, slagtere, restauratører m.fl. til fælles afsætning og markedsføring af naturkød. Tag med til stiftende generalforsamling.

 

 

https://www.landbrugsinfo.dk/Kvaeg/Koedproduktion/Sider/140813-Ny-forening-skal-fremme-naturpleje-og-afsaetning-af-naturkod.aspx

11 maj KO-TRÆK-OG-SLIP

Så er det lykkedes. Vores fire prægtige kvier er sluppet fri på Knud Enge.

Der var stort fremmøde og højt humør, trods det våde vejr.

Vi ønsker dem en god sommer

TAK TIL ALLE!

Dagen efter vore nye kvier var ankommet, tog de på springtur.

Lørdag d. 25/4-15 brød fire-banden ud i friheden

Heldigvis fangede Søren dem til os i en elegant ko-vending.

Men det var en ko-tur, så længe det varede.

 

Artikkel fra lokalavisen, juni 2015

Indkaldelse til generalforsamling d. 28 februar 2017 kl. 20:00 på Mølleskolen i Ry

Dagsorden

  1. Valg af dirigent og referent
  2. Bestyrelsens beretning
  3. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab amt revisors bemærkninger
  4. Forslag fra bestyrelsen eller andre
  5. Fremlæggelse af budget og herunde

Endelig tilmelding til kødportioner og fastlæggelse af portionspris(er)

Fastlægning af kontingent

  1. Valg til bestyrelsen
  2. Valg af 1. suppleant og revisor
  3. Evt.(her kan der ikke besluttes noget, men der kan gives informationer)

 

VEL MØDT

 

Fire-banden fanget!

Varetægtsfænslede

Ry d. 12-04-2015

Så er generalforsamling og arbejdsdag godt overstået.

Nu venter vi bare på at kvierne kommer på græs d. 24-04-2015 mellem kl. 16:30 - 17:00

Der er blevet justeret lidt i vedtægterne for at sikre at vi kan være en almindnyttig forening.

De nye vedtægter ligger her

Generalforsamling 23 februar 2015 i Ry Kogræsserlaug

Der er afholdt generalforsamling, hvor ca. halvdelen af medlemmerne var til stede.

 

LÆS referatet nedenunder:

 

Arbejdsdag

d. 25 april fra 13:00 - 16:00

Tag ørnenæb og evt. græstrimmer med.

Medbring også kaffe, te og kage. Foreningen byder på øl / vand.

Generalforsamling i Ry Kogræsserlaug

Der afholdes ordinær generalforsamling i Ry Kogræsserlaug på Mølleskolen i Ry den 23. februar 2015 kl. 19:30.

Dagsorden:

 

1. Valg af dirigent og referent

 

2. Bestyrelsens beretning

 

3. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab samt revisors bemærkninger

4. Forslag fra bestyrelsen eller fra andre

 

- Forslag fra bestyrelsen til vedtægtsændringer (forhold vedr. SKAT)

- Forslag fra bestyrelsen vedr. tildeling af kødportioner

 

5. Fremlæggelse af budget, og herunder

 

− Endelig tilmelding til kødportioner og fastlæggelse af portionspris(er)

 

− Fastlægning af kontingent

 

6. Valg til bestyrelsen (der er 2 medlemmer på valg)

 

7. Valg af 1 suppleant og 1 revisor

 

8. Eventuelt (her kan der ikke træffes beslutninger, men der kan fx gives informationer)

 

Forslag til generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest to uger før generalforsamlingen, dvs. senest 9/2 2015.

De, der ønsker kødportioner i 2015 opfordres til at melde ind til Ole. Mailadressen fremgår af medlemslisten. Alternativt sendes besked til bestyrelsen nederst på siden: http://ryko.dk/om.html

Til generalforsamlingen medbringes egen te/kaffe og gerne kage.

Efter generalforsamlingen vil der være et par små indslag

1.Naturen/botanikken på vores arealer (Knud Enge)

2.Køers adfærd

Ry d.25/01-2015

Bestyrelsen Ry Kogræsserlaug

Ry Kogræsselaug

Tæt på naturen!

Tæt på dig!

TV-indslag om kød fra fritgående dyr

Lidt tøvende, men alligevel nysgerrige

Mødre til første kuld. Sort Angus

Alle skal se køerne ankomme

Far til det første kuld. Blåhvid Belgisk

Så er de på Knud Enge og nyder friheden

Knud Enge

Copyright © All Rights Reserved. Ry Kogræsserlaug. rykograesserlaug@ryko.dk