Ordbog

Ordbog komisk dansk

 

Kolord Formand (koformand@ryko.dk)

 

Koordinator Praktisk tovholder (koordinator@ryko.dk)

 

Kokassemester Kasserer (kokasse@ryko.dk)

 

Komuhnikator Hjemmeside-ansvarlig (koweb@ryko.dk)

 

Kosuppe Suppleant kosuppe@ryko.dk

 

Knudenge Græsningsareal ved Knudsø

 

Kopist Sekretær

 

Komisk Dansk

 

Koitus interruptus vinterpause

 

Koferten Kasse ved fold

 

Koklokker Botaniker

 

Helt i hegnet (udtales ”hælt”) Hegns ansvarlig

 

Ugens kodriver Ugens vagt

 

Ko på isen Frossen anpart

 

Ingen ko på isen Har spist alt kødet

 

Ko parti / Ko bal Høst fest

 

Ko træk og slip Slippe køer på græs

 

Ut af min koisk! Tal dansk!

 

Får-dele Kødportion fra får

 

Ko ping strategi Muh

 

Tea for ko Skovtur ved køerne

 

Koøje Refleks

 

Komik Sprog

 

Komikaze Meget, meget stærk ost

 

Horn i siden Uven

 

Horny Beep!

 

Klov på det Styr på det

 

flok

 

Koslik Lok hår med voks

 

Kolik maveonde

 

Kohorde Stor flok

 

Kommando Kalde på køer

 

Kohorn Horn til at lokke køer til håndfodring

 

Kommanditselskab Mange der kalder på køer samtidigt

 

Kosteskab Skab til at opbevare te i. Teen drikkes når man tilser køerne

 

Vederkvægelse Vanding af kvæget

 

Kommuhne Der hvor glade køer bor

 

Komplot Tidsplan for tilsyn med køerne

 

Gravko Død ko

 

Muhllah Hellig ko

 

Hø og hakkelse Madkurv

Copyright © All Rights Reserved. Ry Kogræsserlaug. rykograesserlaug@ryko.dk