tjekliste


Medlemsliste med kontakinformationer er beskyttet med adgangskode. Log ind som "medlem"


Tjekliste


Læs tjeklisten grundigt første gang. Læs det med fed hver gang.

Tjek efter når du er færdig, om du har husket det hele.


  1. Lås kokassen op med den kode, du har fået pr. mail.

Har du glemt den? Ring til Knud eller Eigild.


  1. Kig i logbogen: Er der bemærkning om noget, du skal holde øje med.


  1. Det skal du bruge: Fyld børnespanden med foder (Du kan i stedet tage lidt brød, æbler, grøntsager, -skræller e.l. med hjemmefra).

Tag den, bjælden og spændingsmåleren med ind i folden (se hvordan måleren virker herunder).


  1. Mål om der er spænding nok i hegnet.

Er der ingen- eller for lav spænding?

Ring straks til Bent (21256142)  eller Benny  (30161975)

Eller: Du kan også selv gå en runde langs hegnet. Fjern grene. e.l. fra hegnet. Hvis der er en defekt på tråden, kan du evt. slå strømmen fra (strømkilden finder du ?????). Der er værktøj til reparation i kokassen). HUSK AT SLÅ STRØMMEN TIL IGEN OG TJEKKE SPÆNDINGEN BAGEFTER 


  1. Fodring – lokkemad:

Kun fodring i fangfolden og mens det er lyst.

Gå ned i nærheden af fangfolden og brug båthornet. Brug også gerne stemmen. Kommer de ikke, gå da ned til dem mens du båtter og kalder. Når du kommer tæt på: Ræk roligt spanden (eller en flad hånd med foder) hen mod en af kvierne og lad den evt få en smagsprøve. Den og de andre vil så følge efter dig. Gå ind i fangfolden, og fordel foderet i truget, og træk dig lidt væk fra truget. Du må gerne klappe og klø mens de æder, hvis de er rolige.

Hvis spanden med mineraler eller saltstenen er væk (opbrugt): Skriv det i logbogen eller ring til Knud eller Eigil

  1. Omgang med dyrene: Bevæg dig stille og roligt. Snak til dem. De sparker ikke. De vil måske gerne kløs bag ørerne, under kæberne eller ved haleroden (så løfter halen sig . Stå for en sikkerheds skyld ved siden af dem mens de æder (de kan godt virre lidt med hovedet).


  1. Iagttag, om der er ro over flokken, og om der er tegn på sygdom, skader eller andet. Symptomer: Halter de? Har de tyndskid (lort, der løber ned ad bagpartiet)? Vil de ikke rejse sig? Er maven voldsomt udspilet? Er den usædvanligt urolig/aggressiv? Holder den sig for sig selv?


  1. Luk leddet når du går ud.


  1. Ved kokassen:a. Logbogen

- Skriv evt. bemærkninger.

- Skriv dato og dit navn hver gang, også selv om der ikke er bemærkninger.Den næste skal kunne se, om der er noget, de skal foretage sig. Knud eller Benny tjekker bogen mindst èn gang om ugen, og følger op på bemærkningerne. 

- Skriv gerne gode ideer i bogen.

Bogen er vores alles sikkerhed for, at dyrene bliver  plejet som de skal.

b.

Lås kassen.


Ring til Bent (21256142)  eller Benny  (30161975),  hvis du er i tvivl, eller noget ser akut ud.


Husk at glæde dig over besøget i stedet for at ærgre dig over besværet!


SPÆNDINGSMÅLEREN:


 

Sæt spydet i jorden, og hæng spidsen af måleren på hegnet.

5-6000 V  (4-5 dioder lyser): Alt er i orden.

Under 3000: For lavt. Tag affære.


Copyright © All Rights Reserved. Ry Kogræsserlaug. rykograesserlaug@ryko.dk