Om

Ry KogræsserlaugLokale kræfter og Skanderborg kommune er gået sammen om naturbevarelse ved Knudsø.

Det drejer sig om Knudenge, et ca. 3,5 hektar stort område mellem Knudsø Badehotel og Ry.

Der blev holdt stiftende generalforsamling på Mølleskolen i Ry, d. 20 februar 2014.

Foreningen har ca. 30 medlemmer og investerer hvert forår i 4 nye ca. 1½ årige kvier, som går på arealet indtil engang i oktober, hvor de slagtes og uddeles til de medlemmer, der har betalt for kvierne.

Overordnet ide

Ordningen handler om at holde dyr, hvorfra vi selv vil være aftagere af kødet. Vi vil finde naturarealer – for eksempel enge eller overdrev – som trænger til afgræsning, således at vi samtidig kan medvirke til naturpleje.

Ved initiativets opstart har Skanderborg Kommune udpeget to af deres arealer lige uden for Ry, som de gerne vil have afgræsset. Kontakten med kommunen er etableret, og samarbejdet er kommet i stand i foråret 2014.

Vi forestiller os at købe dyr om foråret og slagte dem om efteråret. I et typisk forår vil arealer være klar til afgræsning ca 1. maj, og dyrene skal tages af arealet igen sidst i oktober. Nogle arealer kan godt bære at blive afgræsset året rundt med racer, som er tilpasset udendørs vinterophold, men i første omgang prøver vi sommerafgræsnings-modellen.

Det har været nævnt at holde kvæg eller får, men i princippet kan vi jo vælge efterhånden, om vi vil prøve noget helt andet (bison?). Der er stor opbakning til kvæg, men der er nok forskellige holdninger til, hvad det så skal være. Det absolut letteste at få fat i, vil være opdræt af malkekøer, hvad enten det skal være økologisk eller ej. Det er dog også muligt at få opdræt af kødracer såsom Hereford og Limousine eller Skotsk Højland. Hvis ønskerne er meget forskellige, kan det måske være en mulighed at kombinere – en flok ungdyr kan jo godt være af forskellige racer. Der kan både være tale om stude og kvier.BESTYRELSEN (februar 2020)


Formand: Benny Nielsen (Kolord) 30 16 19 75

Kasserer: Jens Bligaard (Kokassemester)30 70 77 96

Koordinator: Bent Christensen (Praktisk ko) 21 25 61 42

Koordinator2: John Hausgaard (Praktisk ko)

Webmaster: Susanne Skårup (KoMuhnikator) 21 38 64 48

Suppleant: Mads Ole Jensen (Kosuppe)

Revisor: John Kristensen


Copyright © All Rights Reserved. Ry Kogræsserlaug. rykograesserlaug@ryko.dk