Ordbog

Ordbog komisk dansk


Kolord                                     Formand           (koformand@ryko.dk)


Koordinator                             Praktisk tovholder (koordinator@ryko.dk)


Kokassemester                        Kasserer (kokasse@ryko.dk)


Komuhnikator                          Hjemmeside-ansvarlig (koweb@ryko.dk)


Kosuppe                                  Suppleant kosuppe@ryko.dk


Knudenge                                Græsningsareal ved Knudsø


Kopist                                     Sekretær


Komisk                                    Dansk


Koitus interruptus                    vinterpause


Koferten                                 Kasse ved fold


Koklokker                               Botaniker


Helt i hegnet (udtales ”hælt”)   Hegns ansvarlig


Ugens kodriver                        Ugens vagt


Ko på isen                              Frossen anpart


Ingen ko på isen                     Har spist alt kødet


Ko parti / Ko bal                     Høst fest


Ko træk og slip                       Slippe køer på græs


Ut af min koisk!                      Tal dansk!


Får-dele                                 Kødportion fra får


Ko ping strategi                      Muh


Tea for ko                              Skovtur ved køerne


Koøje                                    Refleks


Komik                                   Sprog


Komikaze                              Meget, meget stærk ost


Horn i siden                          Uven


Horny                                   Beep!


Klov på det                           Styr på det


                                        flok


Koslik                                   Lok hår med voks


Kolik                                     maveonde


Kohorde                                Stor flok


Kommando                            Kalde på køer


Kohorn                                  Horn til at lokke køer til håndfodring


Kommanditselskab                 Mange der kalder på køer samtidigt


Kosteskab                             Skab til at opbevare te i. Teen drikkes når man tilser køerne


Vederkvægelse                      Vanding af kvæget


Kommuhne                            Der hvor glade køer bor


Komplot                                Tidsplan for tilsyn med køerne


Gravko                                  Død ko


Muhllah                                 Hellig ko


Hø og hakkelse                      Madkurv

Copyright © All Rights Reserved. Ry Kogræsserlaug. rykograesserlaug@ryko.dk