Vedtægter og referater

Generalforsamling 2020

Referat


Budget, regnskab og beretning

Referat fra generalforsamling 24-02-2016

Regnskab 2015 og budget2016

Referat fra bestyrelsesmøde og ekstraordinær generalforsamling 07-04-2015

De nyeste vedtægter(version 2 fra april 2015 )

Forslag, regnskab og budget fra generalforsamling 2015

Referat fra ordinær genralforsamling 2015

Referat fra stiftende generalforsamling 20-02-2014

De første vedtægter (version 1)

Copyright © All Rights Reserved. Ry Kogræsserlaug. rykograesserlaug@ryko.dk